Annchristin

Illustration av logistikbyggnad i logistikparken i Jönköping.

Utvecklar logistikpark i Jönköping i JV

Kynningsrud och Järngrinden förvärvar utvecklingsfastighet av Sveaskog i Torsvik-området, strategiskt beläget längs väg E4 i Jönköping. Fastigheten Hyltena 1:104 kommer utvecklas av Kynningsrud Fastighet och Järngrinden Logistikbyggnader i ett JV-samarbete. Fastigheten täcker en omfattande markyta på cirka 330.000 kvadratmeter och har en planerad byggnadsarea på upp till 200.000 kvadratmeter LOA. Bra belägenhet i direkt anslutning […]

Utvecklar logistikpark i Jönköping i JV Läs mer »

Krishjälp i Fredrikstad

Idag flyttar nästan 200 elever från Frederik II gymnasieskola in i vårt Brage Fram-hus i centrala Fredrikstad. På rekordtid har kontorslokaler gjorts om till klassrum för att rädda en skola i nöd. Skolan har under en tid haft utmaningar med undervisningslokalerna och 1 200 elever har haft en oförutsägbar vardag. Det handlar om lösa betongplattor

Krishjälp i Fredrikstad Läs mer »

Hopp i horisonten

  Det råder ingen tvekan om att det är tuffa tider, men fastighetsutvecklarna Hilde Nomell Kynningsrud och Per Andersson Moström låter sig inte nedslås. – Det är höga räntor och fastighetsvärden som har gått ner, men marknaden kommer ju vända.. Inflationstrycket, som fortfarande finns där, gör att det är osäkert

Hopp i horisonten Läs mer »

Tillväxt genom hållbarhet

När vi växer och stärker vår organisation är hållbar utveckling centralt för oss. Vi köper gärna fastigheter som vi måste ”knacka”, utveckla och höja i värde. Det här gör vi gärna i samarbete med andra. Leverans av miljövänliga byggnader är viktigare än någonsin och vi vill leverera lokaler som våra kunder är stolta över. Vi

Tillväxt genom hållbarhet Läs mer »

Kynningsrud öppnar nytt kontor i Göteborg

1 september flyttar Kynningsrud Bygg, Kynningsrud Fastighet och Kynningsrud Bostäder in i sitt nya huvudkontor i Drakegatan 6 i Gårda, Göteborg. Göteborg är navet i Vest-Sverige och den nya etableringen ger optimalea förutsättningar för en fortsatt stark utveckling för företagen. Anpassade lokaler Per Andersson i Kynningsrud Kommersiellt, Olof Olausson i Kynningsrud Bostäder och Henrik Ekman

Kynningsrud öppnar nytt kontor i Göteborg Läs mer »

Kynningsrud är initiativtagare till utformningen av en helt ny stadsdel

En helt ny stadsdel där teknik möter kultur och nya bostäder – i omedelbar närhet av stadens kollektivtrafiknav. Tillsammans med medinitiatorn Knut Johansen och Bane NOR Eiendom presenterade Harald Kynningsrud konceptet för en ny stadsdel i Halden.   – Området vi pratar om är kanske det mest attraktiva i Halden, och om vi kan få

Kynningsrud är initiativtagare till utformningen av en helt ny stadsdel Läs mer »

Hyresgästen välkomnar Datatjenesten

Här kommer vår nya hyresgäst Datatjenesten att driva sin verksamhet i en av våra kontorsbyggnader i området. Knivsøveien 16 blir det nya hänget. Skräddarsy lokaler för Datatjenesten Inför inflyttning i höst kommer lokalerna att göras om och skräddarsys för Datatjenestens verksamhet. Lokalerna är anpassade för att ge ett bra underlag för att optimera Datatjenestens drift

Hyresgästen välkomnar Datatjenesten Läs mer »