Glädjen är att vara till nytta!

Vallehellene 7-9, N-1664 Rolvsøy (Fredrikstad)

Nya kontorslokaler, verkstad, tvätthall och lager

Fastigheten är belägen mellan Fredrikstad och Sarpsborg i Valle industriområde där det finns stora företags- och handelsverksamheter. Det finns goda kommunikationsförbindelser med angränsande distrikt, bland annat Østfoldhallene i Dikeveien och till de andra städerna i regionen och kring Oslo.

Om Fredrikstad

Fredrikstads näringsliv består av ett stort antal spännande företag och nya kompetenscentra, varav många distribuerar sina produkter och tjänster nationellt och exporterar internationellt.

Näringslivet kännetecknas av ledande miljöer inom materialteknik och återvinning samt hög kompetens inom teknikkonsulttjänster. Fredrikstad är Østfolds största stad med ca. 80.000 invånare. Fredrikstad har djupa historiska rötter och är norra Europas bäst bevarade befästa stad.

Faciliteter

  • Balanserad ventilation
  • Solavskärmning
  • Nyckelkortssystem
  • Larm
  • Fibernätverk
  • Parkeringsplats

Typ av lokaler

Kontorslokaler, verkstad och biltvätt

Område

5.400 kvm

Tillgängliga

Kontakta oss

År av konstruktion

N/A

Renoverat

2012

Översiktskarta Kynningsrud Fastighet

Hilde Kynningsrud

VD Kynningsrud Fastighet Norge

Relaterade fastigheter