Butikslokaler, kontorslokaler, lagerlokaler och verkstad

Knivsøparken Halden, Knivsøveien 16

Vid ankomsten till Halden äger Kynningsrud Eiendom AS tre affärsbyggnader. Företaget har utvecklat både lokaler och utomhusområden de senaste åren, vilket gör området attraktivt.

Affärsbyggnaderna ligger nära E6 och ligger till huvudvägen till Halden. Platsen ger en bra möjlighet för exponering.

STANDARD

Lokalerna är av hög standard och är modernt designade. Lokalerna har balanserade ventilationssystem, solskydd och fibernät. Kontorsytan har universell design.

OM HALDEN

Halden är en attraktiv och näringsrik stad, som ligger mellan Oslo och Göteborg. Halden kommun är i stor utsträckning Østfolds största kommun och har ca. 30 000 invånare. Omedelbar närhet till E6 och järnväg gör Halden till en naturlig plats för många typer av företag där bra infrastruktur och logistik är viktiga. Staden har en rik IT-miljö.

 

Visa i Google Maps