Kontorslokaler och verkstad

Krandepå för Kynningsrud Nordic Crane

2019 förvärvade vi fastigheten som ligger i nära anslutning till på-/avfart till E4an. Hyresgäst är Kynningsrud Nordic Crane.

Visa i Google Maps