Karlstad

Karlstad

Direkt vid E18 i västra Karlstad har vi ett stort markområde till utveckling

Utmed E18 genom Karlstad har vi ledig mark för utveckling och etablering.

I västra Karlstad äger vi 27 000 kvm mark. Vi har påbörjat arbetet med att skissa upp området, som ligger nära till Bergsviken Köpcentrum och Ikea. Karlstad kommun kommer påbörja infrastrukturen med vägar till området inom kort.

Hösten 2023 så kan byggnation starta för området enligt tidplanen.

Området är 400 000 kvm totalt.
Ett nytt verksamhetsområde och handelsområde i Karlstad kommer ta form.

 

 

 

Per Andersson Moström

VD Kynningsrud Kommersiellt Sverige

Telefon

0706 330 045

E-post