Glädjen är att vara till nytta!

Vår historia

Kynningsrud Fastighets historia

Fastighetsbolaget etablerades 1980 och fick då namnet Kranbygg AS. I över 20 år har detta varit ett så kallat vilande fastighetsbolag utan något annat syfte än att tjäna de dåvarande kärnverksamheterna; Kran, Prefab och Grundläggning. År 2001 kom Pål Kynningsrud in i bolaget och ville utveckla fastighetsverksamheten till något mer. Idag är hållbar fastighetsutveckling en central del av Kynningsrudkoncernen.

Kynningsrudgruppen grundades i Halden i Norge redan 1946. Bjarne Kynningsrud började som byggmästare och var en av de första i regionen Østfold som etablerade sig som mekanisk entreprenör.

Företaget växte under 1950-talet och Bjarnes fru Solveig blev en viktig stödperson. När Bjarne gick bort 1970 var hans äldste son Harald bara 21 år gammal, men han tog över verksamheten och drev den till en början tillsammans med sin mor Solveig. Det är så här historien börjar.

Vänder sig till Sverige

Vid den tidpunkten bestod företaget av två mobilkranar, en grävmaskin och totalt nio medarbetare. Under hela 1970-talet fokuserade Kynningsrud sin verksamhet på mobilkranar, montage av betongelement och grundarbeten – grundpelarna i dagens Kynningsrud. I mitten av 1980-talet etableras verksamhet i Sverige. Med Halden vid svenska gränsen som utgångspunkt inriktade sig företaget på montering av betongelement och uthyrning av mobilkranar.

Fastighetsverksamhet etablerad på 80-talet

Fastighetsbolaget etablerades 1980 och fick då namnet Kranbygg AS. I över 20 år har detta varit ett så kallat vilande fastighetsbolag utan annat syfte än att serva kran-, prefab- och grundläggningsbolagen. Men 2001 gick Haralds son Pål in i verksamheten och ville utveckla fastighetsverksamheten till något mer. Vid den tidpunkten fanns inga externa hyresgäster och inga fast anställda i fastighetsbolaget.

Kynningsrud Eiendom AS etableras

Under de närmaste åren etablerades bolaget Kynningsrud Eiendom AS med fokus på kommersiella fastigheter. Detta gav Kynningsrud ett fjärde ben att stå på. Efter en försiktig start har bolaget utvecklats till ett viktigt fokusområde inom Kynningsrudkoncernen.

Fastighetsdivisionen har idag kontor i Halden och Uddevalla. Bolaget förvaltar ca. 35.000 kvm byggnader och 450.000 kvm mark i Norge och Sverige. Dessutom är Kynningsrud Fasitghet delägare i Fredriksten Utvikling AS, som har 300.000 kvm byggklar mark på Svinesundsplatån i Østfold, nära till grensen mot Sverige. Hilde Nomell Kynningsrud leder norska verksamheten och Per Andersson Moström leder svenska verksamheten, som utvecklar, investerar och bygger kommersiella fastigheter för uthyrning eller försäljning. Idag består kundgruppen av ett stort antal olika organisationer, både offentliga och privata.

Historien slutar inte här, flera intressanta projekt är på gång och vi ser fram emot en spännande utveckling.