Kynningsrud støttet studenters brobygging

Studentene ved Innovasjon og Prosjektledelse bygget broer som prosjektoppgave
Kynningsrud støttet studenters brobygging

Hvert år skal førsteårsstudentene ved studiet "Innovasjon og prosjektledelse" ved Høgskolen i Østfold (HIOF) gjennomføre et brobyggingsprosjekt, og kan hente inn sponsorer fra næringslivet å samarbeide med. Kynningsrud støttet en gruppe studenter som deltok i konkurransen.

Studentgruppen som Kynningsrud støttet i år klarte å komme seg trygt over den særdeles midlertidige konstruksjonen over Buerbekken i Ise.

Planlegging, utførelse og teamarbeid

Brobygging er en oppgave som gis hvert år, slik at studentene får trene på planlegging, utførelse og teamarbeid. Oppgaven har noen ulike kriterier hvert år, og går ut på å bygge en bro over elven med spenn på ca. 25 meter.

Lagene har tre dager på planlegging, og to timer på selve utførelsen med å bygge broen. Planleggingen innebærer alt fra å bestemme konstruksjonsløsning, til å skaffe sponsorer og sørge for et forsvarlig økonomisk budsjett. HMS skal også ivaretas.

Bærekraftig og miljøvennlig

Kriterier som var vektlagt i år var at prosjektet skulle være bærekraftig og miljøvennlig. Dette i tillegg til det viktigste kravet av alle – at hele studentgruppen skal komme seg tørrskodd over elven. Det er det langt fra alle som klarer!

– Jeg var selv student på denne linjen nylig, og kan bekrefte at det ligger mye prestisje i prosjektoppgaven, forteller Kristoffer Mikalsen, som er nyansatt prosjektleder i Kynningsrud Prefab AS. Han tok turen ut da prosjektet skulle gjennomføres.

– Studentene jeg snakket med var svært takknemlige for støtten de fikk av Kynningsrud, sier han.