Flera ben att stå på ger trygghet

Under Kynningsrud-paraplyet finns verksamheter inom flera olika branscher. Att vi är verksamma i flera länder har alltid varit en styrka för koncernen. Nu finns vi i hela Skandinavien och det ger oss ökad stabilitet, trygghet och tillför mer kompetens till hela organisationen.

Våra verksamheter inom fastighetsutveckling, det vill säga Kynningsrud Bostäder, Kynningsrud Fastighet och Kynningsrud Eiendom, är alla i en bransch där det idag är svårt att skapa nya projekt. Höga krav på eget kapital, höga räntor och negativa marknadsutsikter påverkar hela branschen. I dessa verksamheter arbetar vi därför långsiktigt med tanke på vad vi ska skapa i framtiden.

Fastighetsutveckling med synergieffekter

Vi har fler spännande projekt som vi ser fram emot att utveckla framöver. Mycket av arbetet handlar om köp och detaljplaneläggning av fastigheter. Det är ganska lugnt men lyckligtvis inte helt stilla på utvecklingsfronten. I Fredrikstad går processen med totalrenoveringen av Brage Fram-gården bra och i Sverige ska vi under hösten börja bygga en livsmedelsaffär på tomten vi äger i Kynningsrud Fastighet. Projektet kommer att medföra arbete för Kynningsrud Bygg. Det här är ett bra exempel på vilka fördelar vi kan uppnå genom gott internt samarbete i koncernen. Vi gläds också åt att ha fått Union RD in på ägarsidan i Kynningsrud Bostäder. Detta stärker företaget med kapital och hög kompetens och vi ser fram emot samarbetet inom bostadsutveckling.

Väl rustade genom diversifiering

Nordic Crane fortsätter sin expansion i regioner, projektomfattning och inte minst omsättning. Företaget har lyckats diversifiera kundportföljen, vilket gör Nordic Crane mindre sårbart och väl rustat mot nedgång i byggbranschen. Satsningen på Nordic Crane Heavy Lift har också visat sig vara mycket framgångsrik. Denna satsning ger oss bättre möjlighet att genomföra komplexa projekt och uppdrag. Med hög kompetens i alla led och ett starkt, grundläggande säkerhetsfokus lägger vi grunden för den positiva utvecklingen.

HMS-seminarium

Som ett led i det viktiga säkerhetsarbetet samlas Nordic Crane årligen till ett säkerhetsseminarium. Detta är ett forum vi har haft god erfarenhet av under många år. Årets samling var återigen mycket lyckad och det är bra att se hur väl Nordic Crane arbetar med säkerhet. Företaget vill och arbetar för att vara ledande i branschen. Vi vill att alla ska komma hela hem, hela livet.

I skrivande stund sitter jag i Ljungskile i Kynningsrud Byggs lokaler. Det är strålande sol och varma vindar, så det är lätt att se att sommaren närmar sig. Med detta önskar jag alla en riktigt god sommar!

Den som får vara med i utvecklingen och moderniseringen av samhället upplever sitt arbete som meningsfullt och sig själv som privilegierad.

Glädjen är – att vara till nytta
Pål Kynningsrud, koncernchef i Kynningsrudkoncernen