Fastighetsutveckling

Vi investerar i fastigheter som utvecklas i samarbete med våra samarbetspartners.

Fastighetsutveckling
Vi jobbar med fastighetsprojekt inom bostäder, handel, lager/logistik och industri. Genom investering i fastigheter för utveckling och uthyrning underlättar vi värdeskapande för dig som vår samarbetspartner. Kynningsrud Kommersiellt utvecklar kommersiella fastigheter, både i Sverige och Norge.

Vår vision är “Glädjen är att vara till nytta”. Vi önskar att du ska uppleva oss som en lösningsorienterad och serviceorienterad fastighetsaktör. Vårt mål är att uppnå välorganiserade och effektiva lokaler och utomhusarealer genom ett engagerat samarbete.

Fastighetsutveckling

Genom våra egna och samarbetande företag investerar vi i markområden med ett bra läge nära infrastrukturen, och utvecklar områdena i samarbete med dina behov och önskemål.

Fastighetsutveckling – ett viktigt fokusområde för Kynningsrud.

Se våra referenser inom fastighetsutveckling