Historia

Fastighetsverksamheten blev etablerad 1980.

Historia
Kynningsrud har sedan 1946 förknippats med entreprenörskap av hög kvalitet, och omfattar idag verksamhetsområdena Kran, Kommersiellt, Bygg, Bostäder och Finans. Vi arbetar varje dag med att lyfta högt, bygga rejält och förvalta smart över hela Norge och Sverige. Vi jobbar alltid mot visionen “Glädjen är att vara till nytta”, som är vår viktigaste drivkraft.

Fastigheter på näringslivets premisser

Kynningsrud Kommersiellt anpassar och utvecklar fastighetsprojekt för näringslivet genom egna företag och partnerföretag i Norge och Sverige. Oavsett om det gäller kontorslokaler, verkstadslokaler eller lagerlokaler arbetar vi för att alltid kunna erbjuda attraktiva prospekt som är anpassade efter kundernas behov. Genom att fokusera på värdeskapande på lång sikt har Kynningsrud Kommersiellt utvecklats till ett viktigt område för Kynningsrud att satsa på.