HMS

HMS har högsta prioritet på Kynningsrud.

HMS
Oavsett om du möter oss på ett bygge eller på ett kontor, är alltid HMS första prioritet. Vi jobbar vi alltid efter principen “Säkerheten först!”.

Vi ska vara ledande inom Hälsa–Miljö–Säkerhet (HMS) inom våra verksamhetsområden, och genomföra varje uppdrag med högsta tänkbara säkerhet och kvalitet. Målet är ett skadefritt Kynningsrud med nöjda kunder och nöjda anställda.

Personalen är vår viktigaste resurs

Varje enskild medarbetare på Kynningsrud ska känna sig betydelsefull och trivas med sina arbetsuppgifter, som utförs i en inkluderande arbetsmiljö. Ett väl synligt och tydligt ledarskap med avseende på HMS, i kombination med motiverade medarbetare, är en förutsättning för att man ska kunna skapa en säker och trevlig arbetsplats.

Kvalitetssäkring (KS)

Kynningsruds kunder ska få sina behov tillgodosedda och sina förväntningar infriade. Kompetensutveckling och en stark fokusering på kontinuerligt förbättringsarbete är vägledande för oss i vårt kvalitetsarbete. Som kund ska du veta vad du får – varje gång!